POZOR!!! Neseriozní-podvodné jednání firmy LAMA

Uzavřela jsem smlouvu na dodávku plynu na 2 roky a to od 1.6.2012 Nyní po 9 měsících, tj. od 1.6.2012 do 15.3.2013 jsem dostala vyúčtování od této firmy. Faktura je na 12 863 Kč PŘEPLATEK, který mi do dnešního dne nebyl vrácen-nebyla zaslána složenka přes mou několikerou výzvu k vrácení přeplatku. Navíc a to několikrát v průběhu 9 měsíců mně několikrát upravili výši záloha a to o dosti velkou částku. Přes mnohé žádosti o snížení původní zálohy z 4150 Kč na 950 Kč, dále pak z této částky n 500 Kč mně byly zálohy zvýšeny na částku 4700 Kč, 4000 Kč a různě upravovány, také místo konečné spotřeby 70 m3 mi bylo vyúčtováno 111 m3. Nyní mně byla opět zvýšena záloha z 500 Kč znovu na 900 Kč a to z důvodu zvýšení DPH o 1%- 400 Kč a to i když mně mají vracet přeplatek.Částka cca 13 tis., které mně mají vracet představuje můk 1 1/2 měsíční důchod. Bojím se, zda budu mít nadále dosti peněz, abych mohla hradit další zálohy a ještě měla na jídlo. Je třeba dobře si rozmyslet uzavřít smlouvu s touto společností. Vždyť do dnešního dne mně nebyla sdělena cena plynu, poze se dozvídám cenu v %, o které má být jejich dodávka plynu levnější.

Leave a Reply

Your email address will not be published.