Neseriozní ABIVIA s.r.o.

Nechala jsem si u ABIVIE udělat oddlužení. Zaplatila jsem sumu, kterou požadovali. Soud můj návrh odmítl. Důvodem odmítnutí jsou vady v podání, pro které nelze pokračovat v řízení. ABIVIA mi odmítá peníze vrátit. Obrátila jsem se na právníka,který je oslovil a ABIVIA najednou navrhuje vrátit polovinu. Nesouhlasím a podáváme žalobu ve které požaduji vrátit celou částku. ABIVIA – NIKDY VÍCE A VYHNĚTE SE JIM OBLOUKEM.

Leave a Reply

Your email address will not be published.