Neseriozní ABIVIA s.r.o.

Nechala jsem si u ABIVIE udělat oddlužení. Zaplatila jsem sumu, kterou požadovali. Soud můj návrh odmítl. Důvodem odmítnutí jsou vady v podání, pro které nelze pokračovat v řízení. ABIVIA mi odmítá peníze vrátit. Obrátila jsem se na právníka,který je oslovil a ABIVIA najednou navrhuje vrátit polovinu. Nesouhlasím a podáváme žalobu ve které požaduji vrátit celou částku. ABIVIA – NIKDY VÍCE A VYHNĚTE SE JIM OBLOUKEM.

POZOR!!! Neseriozní-podvodné jednání firmy LAMA

Uzavřela jsem smlouvu na dodávku plynu na 2 roky a to od 1.6.2012 Nyní po 9 měsících, tj. od 1.6.2012 do 15.3.2013 jsem dostala vyúčtování od této firmy. Faktura je na 12 863 Kč PŘEPLATEK, který mi do dnešního dne nebyl vrácen-nebyla zaslána složenka přes mou několikerou výzvu k vrácení přeplatku. Navíc a to několikrát v průběhu 9 měsíců mně několikrát upravili výši záloha a to o dosti velkou částku. Přes mnohé žádosti o snížení původní zálohy z 4150 Kč na 950 Kč, dále pak z této částky n 500 Kč mně byly zálohy zvýšeny na částku 4700 Kč, 4000 Kč a různě upravovány, také místo konečné spotřeby 70 m3 mi bylo vyúčtováno 111 m3. Nyní mně byla opět zvýšena záloha z 500 Kč znovu na 900 Kč a to z důvodu zvýšení DPH o 1%- 400 Kč a to i když mně mají vracet přeplatek.Částka cca 13 tis., které mně mají vracet představuje můk 1 1/2 měsíční důchod. Bojím se, zda budu mít nadále dosti peněz, abych mohla hradit další zálohy a ještě měla na jídlo. Je třeba dobře si rozmyslet uzavřít smlouvu s touto společností. Vždyť do dnešního dne mně nebyla sdělena cena plynu, poze se dozvídám cenu v %, o které má být jejich dodávka plynu levnější.

Zkušenosti s ovb

Ahoj, ráda bych se zeptala na Vaše zkušenosti s OVB Allfinanz a.s.. Je tato poradenská firma solidní? Jak jsou na tom finanční poradci OVB? Vzdělaní lidé se znalostí finančního sektoru nebo jenom studenti a další loutky, kteří papouškují několik variant? Co vůbec nabídnou za produkty? Ráda bych se na schůzku připravila a trošku prozkoumala diskuze.